Mateřská škola

Typ školy: jednotřídní smíšené oddělení s celodenním provozem

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání

IZO: 107 610 639

+420 582 395 424

msrozstani@seznam.cz
skolka@skolarozstani.cz

Provozní doba: 7.00 – 16.00 h
Celková kapacita MŠ: 30 dětí

Počet zapsaných dětí ve šk.roce 2023/24 k 1. 9. 2023:  24 (+ 2 s PO) - pravidelný celodenní provoz

MŠ má udělenou výjimku z počtu žáků nad stanovený povolený počet na dobu neurčitou.
Výuka v mateřské škole ve školním roce 2023/2024 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Kouzelné sluneční paprsky“ č. j. ZSROZ/290/16 s platností od 1. 9. 2016.


Zaměstnanci:
Kupková Anna – vedoucí učitelka
Zelinská Jitka – učitelka
Martinková Marie – školnice MŠ

Křivánková Klára - asistent pedagoga MŠ