Školní družina

Typ školní družiny: odpolední

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání

IZO: 118 900 196

+420 582 395 418

vychovatelka@skolarozstani.cz

Celková kapacita Šd: 25 žáků
Počet žáků ve školním roce 2023/24: 25 žáků

Provozní doba: 11.30 – 15.30 h

Školní družina má jedno oddělení s odpoledním provozem. Výuka ve školní družině ve školním roce 2023/2024 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro školní družinu pod názvem „Veselá škola“ č. j. ZSROZ/346/16 s platností od 1. 9. 2016.

Zaměstnanci:
Mgr. Sedláčková Jitka – vychovatelka Šd