Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

V základní škole Rozstání probíhá Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Doučování slouží k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19. Doučování je uskutečňováno od 1. 9. 2021, dále od 1. 1. 2022, od 1. 9. 2022 a probíhá 1 h týdně. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Doučování žáků škol