Doučování žáků škol


Doučování žáků škol

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 

-        - k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

V základní škole Rozstání probíhalo Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Doučování sloužilo k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19. Doučování bylo uskutečňováno od 1. 9. 2021, dále od 1. 1. 2022 a také od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023  v délce 1 h týdně. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

Doučování žáků škol