V letošním roce probíhala "Velikonoční výstava 2017" pro veřejnost od 10. 4. do 12. 4. 2017. Výstava prací žáků Základní a mateřské škoy Rozstání se konala v budově základní školy.