jídlo

Telefon: 582 395 418
E – mail: jidelna@skolarozstani.cz

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 103 219 013
IČ provozovny: 1002547407

Celková kapacita ŠJ:
100 jídel

Počet stravovaných žáků ZŠ ve šk.roce 2017/18:

30

Počet stravovaných žáků MŠ ve šk.roce 2017/18:
24

Typ školní jídelny:
jídelna s vývařovnou.

Provozní doba:
11.00 – 14.00 hod.
Doba výdeje obědů cizím strávníkům: 11.00 – 11.20 hod.

Školní jídelna s kuchyní připravuje dopolední a odpolední svačinky pro MŠ, dopolední svačinky pro ZŠ a obědy pro celý subjekt. Školní jídelna zajišťuje vaření cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti – „hostinská činnost“.

Ceny stravného platné od 1. 4. 2012:
Upravené podle vyhlášky č. 107/2005 v platném znění

MŠ do 6 let:

celodenní
svačina
oběd
svačina
pit.režim
celkem
 
 7,- Kč
15,- Kč
7,- Kč
4,- Kč
33,- Kč
  polodenní
svačina
oběd
pit.režim
celkem
 
7,- Kč
15,- Kč
3,- Kč
25,- Kč
  ranní
svačina
pit.režim
celkem
 
7,-Kč
2,-Kč
9,-Kč


MŠ od 7 let:

celodenní
svačina
oběd
svačina
pit.režim
celkem
 
7,- Kč
21,- Kč
7,- Kč
4,- Kč
39,- Kč
  polodenní
svačina
oběd
pit.režim
celkem
 
7,- Kč
21,- Kč
3,- Kč
31,- Kč

ZŠ do 10 let:

svačina
oběd
10,- Kč
21,- Kč

ZŠ od 11 let:

svačina
oběd
10,- Kč
24,- Kč

Cizí strávníci:

oběd 50,- Kč

Zaměstnanci:
Vránová Ludvika – vedoucí Šj 
Ambrožová Marie – kuchařka

Foto 1
Foto 2