Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

I v letošním roce zavítal za dětmi Základní školy a mateřské školy Rozstání Mikuláš s čertem a andělem. Hodné i zlobivější děti byly nakonec obdařeny sladkými adventními kalendáři. Děti vystoupily s připraveným programem básní, písní, koled a hry na flétnu.

V sobotu 3. 12. 2016 proběhlo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem Rozstání, kde žáci základní a mateřské školy vystoupili se svým programem.

Projekt Advent byl zahájen v Základní škole Rozstání 1. 12. 2016 losováním ze školního adventního kalendáře, koledováním a zdobením školního stromečku.

K podzimním činnostem školní družiny patřily projekty zaměřené na zdravou stravu, lidské smysly, stavbu těla, pobyt v přírodě a výroba podzimních a svatomartinských ozdob.

Výchovný koncert zaměřený na flétnu a kytaru pro žáky základní a mateřské škol proběhl 11. 11. 2016.

V letošním roce svátek Halloween velmi úzce spojil děti mateřské a základní školy. Nejprve "strašidla" mateřské školy navštívila základní školu. Školní "strašidla" zavítala po strašidelné dopolední výuce do školy mateřské. Strašidla však ve škole zůstala až do odpoledních hodin v rámci školní družiny, kde po strašidelných hrách došlo k vyhlášení "nejodpornějších" masek roku.

Dne 8. 9. 2016 absolvovali žáci 3. a 4. ročníku 1. část dopravní výuky na DDH v Prostějově. Po teoretické části následoval praktický výcvik a jízda zručnosti.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 1. 9. 2016 na chodbě základní školy. Prvňáčky přivítali jejich starší spolužáci s dárky, kytičkou a připraveným programem. K hostům letos patřili rodiče, starosta obce a mateřská škola.

Dne 30. 6. 2016 bylo všem školákům předáno závěrečné vysvědčení. Spolu s vyhodnocením sběrových soutěží a předáním hodnotných cen byl slavnostně ukončen školní rok 2016/17.

Olympiáda Rozstání 2016 spočívající v zábavném soutěžení dětí o sladké ceny, ukončené společný opékáním proběhlo letos v samém závěru školního roku dne 29. 6. 2016.

V závěru školního roku 2015/16 žáci 2. - 4. ročníku obdrželi za absolvování povinné výuky plavání v Městských lázních v Prostějově vysvědčení.

 Zábavné dopoledne spojené s vyřazením dětí z mateřské školy a pasováním na školáky proběhlo 24. 6. 2016. Jeho náplň tvořilo vystoupení šaška Vikiho se soutěžemi o ceny, skákací hrad či například malování na obličej.

 

Děti základní a mateřské školy zavítaly v rámci školního výletu do CineStar Olomouc, kde shlédly  3 D film ZOOtropolis: město zvířat. Poté navštívily Zoologickou zahradu Olomouc na Svatém Kopečku.

Firma Progles pro žáky základní školy zorganizovala po dvou letech dětský den "Škola v lese". Školáci se seznámili s ruční a strojovou těžbou, výsadbou stromků, péčí o les, s myslivostí, střelbou, sokolnictvím. Součástí bylo i plnění poznávacích úkolů a opékání.

 

Hrnečku, vař! Maňáskové divadlo plné písniček a ponaučení. Tento pořad byl zaměřený na třídění odpadu a bezpečnost při jízdě dopravními prostředky.

 

Děti Základní a mateřské školy Rozstání oslavily svůj svátek - Den dětí 3. 6. 2016 u vojenské posádky v Dědicích u Vyškova.

Žáci Základní a mateřské školy Rozstání shlédli 24. 5. 2016 v prostějovském kině Metro divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana.