Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

Ježíšek navštívil děti základní školy 20. 12. 2019. Přinesl školákům spoustu dárků.

I přes velkou nemocnost proběhla ve dnech 17. - 19. 12. 2019 vánoční výstava žákovských prací dětí ZŠ a MŠ.

Ve výtvarné soutěži "Děti, pozor, červená!"  uspěli žáci mateřské i základní školy. K oceněným patří Julie Hrstková a Lukáš Šlezinger.

Dne 16. 12. 2019 vyráběli školáci vánoční ozdoby na veřejnou výstavu.

Školáci pekli a zdobili ve školní družině 5. 12. 2019 vánoční perníčky, které snědli při nadílce školních dárků 20. 12. 2019.

Svatý Mikuláš se svou družinou zavítal za dětmi ZŠ a MŠ již 3. 12. 2019, aby obdařil všechny sladkým kalendářem.

Děti v mateřské škole viděly dne 2. 12. 2019 divadelní přředstavení Skřítek Vítek.

Advent školáci zahájili 2. 12. 2019 otvíráním školního adventního kalendáře a zdobením školního stromečku.

Dne 27. 11. 2019 bylo odehráno pro děti MŠ divadelní představení O veliké řepě.

Děti MŠ shlédly 19. 11. 2019 divadelní představení Třikrát vlk.

V úterý 12. 11. 2019 se vypravily děti ZŠ a MŠ Rozstání do kina Metro 70 do Prostějova na divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Ve středu 7. 11. 2019 se školáci vypravili zkontrolovat a ošetřit lípu, kterou sázeli před rokem u příležitosi 100. výročí vzniku Československa.

Školáci v hodině pracovních činností dlabali a dotvářeli své vlastní dýně.

V rámci svátku Halloween 1. listopadu zavítala za dětmi ZŠ a MŠ naše bývalá žačka, aby představila chov cizokrajných zvířat.

Obě součásti, mateřská a základní škola, slavily svátek Halloween. Nechybělo vzájemné strašení.

V pátek 25. 10. 2019 se konala pro děti základní a mateřské školy beseda Ekocentra Iris Prostějov s názvem "Dobrou noc, ježku!".

Dne 19. října 2019 proběhla v mateřské škole tvořivá podzimní dílna pro děti a jejich rodiče.