Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 1. 4. 2020 uzavřena do odvolání. O dalším postupu budete informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Kontaktní e-maily: skola@skolarozstani.cz,

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte e-mailem mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni. Současně bude přerušeno vaření cizím strávníkům. Pokyny k čerpání "ošetřovného" naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Prosíme rodiče, kteří neobdrželi informační emaily od Základní školy Rozstání, nechť kontaktují školu na adresy: skola@skolarozstani.cz, zsrozst@posta.pvskoly.cz. Děkujeme.

Ředitelka ZŠ Rozstání nově potvrzuje formuláře na ošetřovné elektronicky bez nutnosti dostavit se do školy. Žádosti o jeho vystavení zasílejte emailem. Další informace o ošetřovném naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení" potvrzuje ředitelka školy na místě. Informace o ošetřovném v sekci Dokumenty - Základní škola.

Ředitelka ZŠ a MŠ Rozstání oznamuje, že na základě Mimořádného opatření MZ ČR bude součást základní škola od 11. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou. Důrazně žádáme rodiče o kontaktování školy e-mailem na tyto adresy: zsrozst@posta.pvskoly.cz a skola@skolarozstani.cz. Takto budou poskytovány další bližší informace a domácí samostatná práce.

Dne 25. 2. 2020 se děti mateřské školy zúčastnily masopustního karnevalu v tělocvičně školy.

Dne 14. 2. 2020 zavítalo do ZŠ a MŠ mobilní planetárium s připraveným vzdělávacím programem.

Výroba královských korun žáky školní družiny v měsíci únor 2020.

Únorová divadelní představení probíhající v mateřské škole Rozstání.

Oblíbeným tématem školáků je vesmír, který zpracovali v měsíci únor 2020.

Děti mateřské školy vyráběly v únoru masopustní masky.

Dne 4. 2. 2020 proběhl v budově základní školy výchovný koncert Marka Soldána pro děti ZŠ a MŠ Rozstání.

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 obdrželi všichni žáci ZŠ Rozstání za svou práci pololetní vysvědčení. Následující den si užili jednodenní pololetní prázdniny.

Žáci 1. - 4. ročníku měli možnost 27. 1. 2020 přímo ve třídě shlédnout 3D promítání filmu z podmořského světa.

Tentýž den 9. 1. 2020 zavítali za sněhem i školáci v rámci školní družiny.

Příhodné sněhové podmínky dovolily dětem postavit první sněhuláky 9. 1. 2020.

Ježíšek za dětmi MŠ Rozstání zavítal pro vysokou nemocnost až 6. 1. 2020.

Ježíšek navštívil děti základní školy 20. 12. 2019. Přinesl školákům spoustu dárků.