Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

Všichni žáci základní školy absolvovali 9. 5. 2016 dopravní výuku na DDH v Prostějově. Žáci 4. ročníku po složení zkoušek obdrželi průkaz cyklisty.

Žáci školy nacvičili v letošním roce pro své maminky ke Dni matek pohádku Šípková Růženka.

V pátek 6. 5. 2016 se konala v budově Základní a mateřské školy Rozstání oslava Dne matek. Žáci MŠ vystoupili s pásmem Barevný svět, žáci ZŠ s pásmem O řemeslech. Program byl obohacen hrou na flétnu, na kytaru, zpěvem a tancem moderních písní. Na závěr celého slavnostního odpoledne zahráli žáci školy pohádku Šípková Růženka.

V sobotu 16. 4. 2016 vystoupili žáci základní školy se svým připraveným pásmem u příležitosti vítání občánků.

Dne 25. 4. 2016 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy.

Žáci 2. - 4. ročníku zahájili povinnou výuku plavání v Městkých lázních v Prostějově.

Třetí díl besedy ČČK s praktickým nácvikem byl zaměřen na úrazy hlavy, popáleniny a transport zraněného.

Školáci zapojení do projektu Ovoce do školy absolvovali na počátku měsíce dubna doprovodná opatření v podobě ochutnávkových košů ovoce a zeleniny.

Děti z mateřské a základní školy vyráběly již na počátku měsíce dubna dárky pro své maminky ke Dni matek.

 

Maňáskové divadlo  v mateřské škole 18.3.2016 - Jak se kuře chtělo stát velikonočním vajíčkem

 

Velikonoční výstava pro rodiče a širokou veřejnost proběhla ve dnech 21. 3. - 23. 3. 2016. Po jejím skončení si děti odnesly zdařilé výrobky domů, aby je těšily i v době Velikonoc.

Ve středu 24. února 2016 proběhla 2. část besedy s Českým červeným křížem spojená s praktickým nácvikem. Tento díl byl zaměřen na ošetření krvácejících zranění.

I v letošním roce se všichni školáci Základní školy Rozstání zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky" připraveného společností "dm drogerie markt s. r. o.". Akce se uskutečnila 19. 2. 2016. Po absolvování programu na interaktivní tabuli, dále výukového DVD Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a vyplnění pracovního listu žáci obdrželi preventivní taštičku bohatou na produkty péče o zoubky.

Dne 10. 2. 2016 zavítalo do mateřské školy maňáskové divadlo s pohádkou Princ Matěj a kocour Matýsek v Zrcadlovém království.

V rámci projektu "Naše země" zavítala Mateřská škola Rozstání na besedu a prohlídku Obecního úřadu Rozstání. Zde se děti setkaly i s Policií ČR.

V závěru ledna obdrží školáci každoročně vysvědčení za první pololetí. Nejinak tomu bylo i letos. Vysvědčení bylo předáno 28. ledna. Následující den měly děti jednodenní pololetní prázdniny.

Zápis k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Rozstání proběhl v pátek 15. 1. 2016. K zápisu se dostavilo 7 zájemců, z nichž 6 bylo přijato. U 1 uchazeče nebylo řízení ukončeno. Zápisu se zúčastnil i tisk Prostějovský deník. Více na: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/m-jako-masa-deti-se-v-rozstani-probijely-zapisem-do-prvni-tridy-20160115.html