Druhým zářijovým projektem je "Evropský den jazyků" provazující předměty - český jazyk, anglický jazyk, matematiku, výtvarnou a hudební výchovu.