Muzikoterapie v MŠ 2024

7.06.2024 11:30:01  

Muzikoterapie v MŠ je u dětí velice oblíbená. Zpěv, tanec a hra na hudební nástroje děti velice láká.