Roční plán školních akcí

Září

Zahájení projektu "Školní mléko" - ZŠ

Projekt Evropský den jazyků 24. - 27. 9. 2018 - ZŠ

Projekt Barevný týden 17. - 21. 9. 2018 - ZŠ

DDH Prostějov - 1. část - 13. 9. - ZŠ jen 3. a 4.r.

Celoroční sbírání - zahájení projektu - ZŠ

Zahájení projektu "Ovoce do škol" - ZŠ

Projekt - Dobré ráno, dobrý den - MŠ

Cvičný požární poplach - 5. 9. 2018 - ZŠ

Podzimní výzdoba školy - ZŠ a MŠ

O pejskovi a kočičce - maňáškové divadlo - 27. 9. 2018 - MŠ

Návštěva a prohlídka školy - MŠ - 11. 9. 2018

Slavnostní zahájení školního roku 2018/19 - 3. 9. 2018

Výchovný koncert - 25. 9. - ZŠ a MŠ

Říjen

Cvičení v přírodě - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Zahájení práce zájmových útvarů - ZŠ

Projekt Den stromů - ZŠ

Halloween 31. 10. - Šd, 26. 10. - karneval masek - MŠ

Projekt Paprsek kouzlí a čaruje - říjen 2018 - MŠ

Vykrajování dýní - výzdoba MŠ, ZŠ a okolí - MŠ (tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče) a ZŠ

Cukroví pro mámu a tátu na tvořivou dílnu - MŠ

Nakupování se Zdravou 5 - 25. 10 . - ZŠ - 3. a 4. ročník

Výtvarná soutěž - Děti, pozor, červená! - MŠ, ZŠ

Škola Zdravé 5 - 25. 10. - ZŠ - 1. a 2. ročník

Hrátky Zdravé 5 - 25. 1. 2018 - MŠ

Listopad

Návštěva 1. ročníku v ZŠ - MŠ

Narozeninové párty MŠ

Maňáskové divadlo - Skřítek Podomníček - 6. 11. - MŠ

O Popelce - hravé divadlo - 28. 11. - MŠ

Prosinec

Zdobení školního stromečku 3. 12. 2018 - ZŠ a MŠ

Projekt Advent 3. 12. - 21. 12. 2018 - ZŠ

Příchod Mikuláše s nadílkou 5. 12. 2018 - ZŠ, MŠ

Vánoční výstava 17. - 20. 12. 2018 - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Vánoční nadílka s vánoční besídkou 21. 12. 2018 - ZŠ a MŠ

Pečení perníčků - Šd

Rozsvícení vánočního stromu u OÚ - 1. 12. - ZŠ, MŠ

Projekt Sluníčko a Vánoce - prosinec 2018 - MŠ

Pečení vánočního perníku - MŠ

Divadelní představení v Pv - Příběhy vodníka Česílka - 11. 12. - MŠ a ZŠ

Divadelní představení O zatoulaném andílkovi - 4. 12. - MŠ

Zimní výzdoba - ZŠ a MŠ

Leden

Narozeninové párty v MŠ

Předání pololetního vysvědčení 31. 1. 2019 - ZŠ

IRIS - Jak se peče chléb - vzdělávací program - 11. 1. - ZŠ, MŠ

Projekt Sluníčko a sněhulák - leden 2019 - MŠ

Návštěva žáků 1. ročníku v ZŠ Rozstání - MŠ

Maňáskové divadlo - Pohádky do postýlky - 24. 1. - MŠ

Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka

Únor

Masopustní karneval - Šd a MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Nejkrásnější maska MŠ

O chytré princezně - hravé divadlo - 26. 2. - MŠ

Březen

Maňáskové divadlo - Beránek a pampeliška - 21. 3. - MŠ

Projekt Svátky jara - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Voláme tě, sluníčko - březen 2019 - MŠ

Vynášení Moreny - MŠ

Tvořivá dílna - Velikonoce - MŠ

Sušenky pro rodiče k posezení a dobré náladě při tvořivé dílně - MŠ

Jarní výzdoba - ZŠ a MS

Focení žáků - ZŠ a MŠ

Duben

Příprava dárku pro rodiče - ZŠ, MŠ

Zápis žáků do 1. ročníku 1. 4. 2019 - ZŠ

Den Země - projekt ZŠ

Příprava programu ke Dni matek - ZŠ, MŠ

Velikonoční výstava 15. 4. - 17. 4. - ZŠ, MŠ

Vítání občánků na OÚ - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Maňáskové divadlo - Bertík a kouzelná tužka - 11. 4. - MŠ

Divadelní představení O statečném kováři Mikešovi - 26. 4. - ZŠ a MŠ

Květen

Projekt Den matek - ZŠ

Oslava Dne matek 10. 5. 2019 - ZŠ, MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - 2. 5. 2019

Narozeninové párty v MŠ

Maňáskové divadlo - Ediho prázdninová dobrodružství - 14. 5. - MŠ

Červen

DDH Prostějov – 2.fáze - ZŠ - 3. a 4. r.

Cvičný požární poplach - ZŠ

Dětské zábavné dopoledne - červen 2019 - ZŠ, MŠ

Projekt Veselé sportování – Olympiáda Rozstání 2019 - ZŠ, MŠ

Cvičení v přírodě - ZŠ

Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení 28. 6. - ZŠ

Vyhodnocení sběrových soutěží s cenami 28. 6. 2019 - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Sluníčko nám svítí na cestu - červen 2019 - MŠ

Školní výlet - ZŠ a MŠ

Oslava Dne dětí - 1. 6. 2019