Roční plán školních akcí

Září

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 - 4. 9. 2017

Zahájení projektu "Školní mléko" - ZŠ

Projekt Evropský den jazyků 25. - 29. 9. 2017 - ZŠ

Podzimní výzdoba školy - ZŠ, MŠ

Projekt Barevný týden 19. - 25. 9. 2017 - ZŠ

DDH Prostějov - 1. část - 18. 9. - ZŠ jen 3. a 4.r.

Celoroční sbírání - zahájení projektu - ZŠ

Zahájení projektu "Ovoce do škol" - ZŠ

Návštěva a prohlídka školy dětmi MŠ - 12. 9. - MŠ

Projekt - Dobré ráno, dobrý den - MŠ

Logopedická depistáž - 25. 9. - MŠ

Podzimní výzdoba školy - ZŠ a MŠ

Říjen

Cvičení v přírodě - ZŠ

Nabídka levných knih pro děti - ZŠ

Cvičný požární poplach - 2. 10. 2017 - ZŠ

Zahájení práce zájmových útvarů - ZŠ

Projekt Den stromů - ZŠ

VV soutěž Barvy podzimu - ZŠ, MŠ

Halloween 31. 10. - Šd, 27. 10. -MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Paprsek kouzlí a čaruje - říjen 2017 - MŠ

Vykrajování dýní - výzdoba MŠ, ZŠ a okolí - MŠ a ZŠ

Maňáskové divadlo - Pták Ohnivák - 31. 10. - MŠ

Míček Flíček - divadlo - 26. 10 . - MŠ

Výtvarná soutěž - Děti, pozor, červená! - MŠ, ZŠ

Listopad

Narozeninové párty MŠ

Návštěva žáků 1. ročníku v ZŠ Rozstání - MŠ

Maňáskové divadlo - Třikrát vlk - 22. 11. - MŠ

Divadlo Brouk Pytlík - 8. 11. - ZŠ a MŠ

Prosinec

Zdobení školního stromečku 1. 12. 2017 - ZŠ a MŠ

Projekt Advent 1. 12. - 22. 12. 2017 - ZŠ

Příchod Mikuláše s nadílkou 6. 12. 2017 - ZŠ, MŠ

Vánoční nadílka 20. 12. 2017 - MŠ

Vánoční výstava 19. - 22. 12. 2017 - ZŠ, MŠ

Zimní výzdoba základní a mateřské školy

Vánoční nadílka s vánoční besídkou 22. 12. 2017 - ZŠ

Pečení perníčků - Šd

Rozsvícení vánočního stromu u OÚ - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Sluníčko a Vánoce - prosinec 2017 - MŠ

Pečení vánočního perníku - MŠ

Tvořivá dílná - Vánoce - MŠ

Maňáskové divadlo - Andílkův zvoneček - 6. 12. - MŠ

Cukroví pro mámu a tátu na tvořivou dílnu

Zimní výzdoba - ZŠ a MŠ

Mobilní planetárium - 18. 12. - ZŠ a MŠ

Netolismus pro nejmenší - 5. 12. 2017 - ZŠ

Leden

Návštěva 1. ročníku v ZŠ - MŠ

Předání pololetního vysvědčení 31. 1. 2018 - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Sluníčko a sněhulák - leden 2018 - MŠ

Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka

Já+Ty=My - beseda - 15.1. - ZŠ

Únor

Masopustní karneval - Šd a MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Nejkrásnější maska MŠ

Maňáskové divadlo - Vrána Cecilka - 20.2. - MŠ

Březen

Jarní výzdoba - ZŠ a MŠ

Projekt Svátky jara - ZŠ

Velikonoční výstava 26. 3. - 28. 3. - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Voláme tě, sluníčko - březen 2018 - MŠ

Tvořivá dílna - Velikonoce - MŠ

Vynášení Moreny - MŠ

Tvořivá dílna - Velikonoce - MŠ

Maňáskové divadlo - Jak se kuře chtělo stát vajíčkem - 27. 3. - MŠ

Sušenky pro rodiče při tvořivé dílně - MŠ

Jarní výzdoba - ZŠ a MS

Divadelní představení Krysáci - 22. 3. - ZŠ a MŠ

Duben

Příprava dárku pro rodiče - ZŠ, MŠ

Zápis žáků do 1. ročníku 4. 4. 2018 - ZŠ

Den Země - projekt ZŠ

Příprava programu ke Dni matek - ZŠ, MŠ

Vítání občánků na OÚ - 14. 4. - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Maňáskové divadlo - Pan Zelený - 24. 4. - MŠ

Kouzelnické představení - 18. 4. - ZŠ a MŠ

Květen

Projekt Den matek - ZŠ

Oslava Dne matek 11. 5. 2018 - ZŠ, MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - 2. 5. 2018

Narozeninové párty v MŠ

Focení žáků - 4. 5. - ZŠ a MŠ

Divadlo Princezna se zlatou hvězdou - 29. 5. - ZŠ a MŠ

Červen

DDH Prostějov – 2.fáze - 14. 6. - ZŠ - 3. a 4. r.

Dětské zábavné dopoledne - červen 2017 - ZŠ, MŠ

Projekt Veselé sportování – Olympiáda Rozstání 2018 - 28. 6. - ZŠ, MŠ

Cvičení v přírodě - ZŠ

Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení 29. 6. - ZŠ

Vyhodnocení sběrových soutěží s cenami 29. 6. 2018 - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Sluníčko nám svítí na cestu - červen 2018 - MŠ

Cvičný požární poplach - červen 2018 - ZŠ

Školní výlet - 8. 6. - ZŠ a MŠ

Ukázková hodina Aj pro rodiče a děti - červen - MŠ

Oslava Dne dětí - 1. 6. 2018

Škola v lese - 7. 6. - ZŠ