Roční plán školních akcí

Září

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 - 1. 9. 2016

Cvičení v přírodě - ZŠ

Projekt Evropský den jazyků 26. - 30. 9. 2016 - ZŠ

Podzimní výzdoba školy - ZŠ, MŠ

Vyhlášení celoročních soutěží - ZŠ

Projekt Barevný týden 19. - 23. 9. 2016 - ZŠ

DDH Prostějov - 1. část - 8. 9. - ZŠ jen 3. a 4.r.

Celoroční sbírání - projekt ZŠ

Cvičný požární poplach - 2. 9. 2016 - ZŠ

Zahájení projektu "Ovoce do škol" - ZŠ

Návštěva a prohlídka školy dětmi MŠ - 2. 9. - MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt - Dobré ráno, dobrý den - MŠ

Říjen

Zahájení projektu "Školní mléko" - ZŠ

Nabídka levných knih pro děti - 3. 10. 2016 - ZŠ

Zahájení práce zájmových útvarů - ZŠ

Projekt Den stromů 17. - 21. 10. 2016 - ZŠ

VV soutěž Barvy podzimu - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Halloween 31. 10. - Šd, MŠ

Projekt Paprsek kouzlí a čaruje - říjen 2016 - MŠ

Maňáskové divadlo - Třikrát medvěd - 11. 10. 2016 - MŠ

Vykrajování dýní - výzdoba MŠ, ZŠ a okolí - MŠ a ZŠ

Výtvarná soutěž - Děti, pozor, červená! - MŠ, ZŠ

Listopad

Návštěva 1. ročníku v ZŠ - MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Tvořivá dílna - Podzimníček - MŠ

Maňáskové divadlo - Pohádky skřítka Podzimníčka - 15. 11. 2016 - MŠ

Cukroví pro mámu a tátu na tvořivou dílnu - MŠ

Výchovný koncert o flétně a kytaře - 11. 11. - ZŠ a MŠ

Prosinec

Zdobení školního stromečku 1. 12. 2016 - ZŠ a MŠ

Projekt Advent 3. 12. - 22. 12. 2016 - ZŠ

Příchod Mikuláše s nadílkou 5. 12. 2016 - ZŠ, MŠ

Pečení vánočního perníku - MŠ

Vánoční nadílka 20. 12. 2016 - MŠ

Vánoční výstava 19. - 22. 12. 2016 - ZŠ, MŠ

Zimní výzdoba základní a mateřské školy

Příprava dárku pro rodiče - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Vánoční nadílka s vánoční besídkou 22. 12. 2016 - ZŠ

Pečení perníčků - Šd

Rozsvícení vánočního stromu u OÚ 3. 12. 2016 - ZŠ, MŠ

Projekt Sluníčko a Vánoce - prosinec 2016 - MŠ

Tvořivá dílna - Rybička - MŠ

Divadelní představení "Jak vodník Kapička přišel o vodu" - 14. 12. 2016 - ZŠ, MŠ

Vánoce na Plumlovském zámku - 7. 12. 2016 - ZŠ a MŠ

Maňáskové divadlo - Andílkův zvoneček - 13. 12. 2016 - MŠ

Tvořivá dílná - Rybička - MŠ

Leden

Narozeninové párty v MŠ

Předání pololetního vysvědčení 28. 1. 2017 - ZŠ

Projekt Sluníčko a sněhulák - leden 2017 - MŠ

Návštěva žáků 1. ročníku v ZŠ Rozstání - MŠ

Maňáskové divadlo - MŠ

Únor

Narozeninové párty MŠ

Nejkrásnější maska MŠ

Maňáskové divadlo - MŠ

Březen

Jarní výzdoba - ZŠ a MŠ

Masopustní karneval - Šd a MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Matematická soutěž Klokan 2017 - 20. 3. - ZŠ

Projekt Voláme tě, sluníčko - březen 2017 - MŠ

Vynášení Moreny - MŠ

Tvořivá dílna - Velikonoce - MŠ

Kino Metro 70 - Doba ledová 5 - 31. 3. 2017 - ZŠ a MŠ

Sušenky pro rodiče při tvořivé dílně - MŠ

Duben

Zápis žáků do 1. ročníku 3. 4. 2017 - ZŠ

Projekt Svátky jara - ZŠ

Den Země - projekt ZŠ

Příprava programu ke Dni matek - ZŠ, MŠ

VV soutěž

Příprava dárku ke Dni matek - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Velikonoční výstava 10. 4. - 12. 4. 2017 - ZŠ, MŠ

Vítání občánků na OÚ - 29. 4. - ZŠ

Divadelní představení "Čtyřlístek v pohádce" - 25. 4. 2017 -ZŠ a MŠ

Maňáskové divadlo - MŠ

Květen

Projekt Den matek - ZŠ

Oslava Dne matek 12. 5. 2017 - ZŠ, MŠ

DDH Prostějov – 2.fáze - 4. 5. - ZŠ - 3. a 4. r.

Focení žáků - květen - ZŠ, MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - 2. 5. 2017

Narozeninové párty v MŠ

Medouškovo divadlo - 25. 5. - MŠ

Školní výlet - ZŠ a MŠ - 22. 5.

Červen

Cvičný požární poplach -červen - ZŠ

Dětské zábavné dopoledne - červen 2017 - ZŠ, MŠ

Projekt Veselé sportování – Olympiáda Rozstání 2017 - ZŠ, MŠ

Cvičení v přírodě - ZŠ

Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení 30. 6. - ZŠ

Vyhodnocení sběrových soutěží s cenami 30. 6. 2017 - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Projekt Sluníčko nám svítí na cestu - červen 2017 - MŠ

Cvičný požární poplach - červen 2017 - ZŠ

Cinestar Olomouc - Tajný život mazlíčků 3 D - 1. 6. 2017 - ZŠ a MŠ

Maňáskové divadlo - MŠ

Ukázková hodina Aj pro rodiče a děti - 12. 6. - MŠ