Mateřská škola je od 1.1.2003 součástí společného subjektu. V čele organizace stojí ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání Mgr.Vystavělová Miloslava.

Zařízení je jednotřídní, s kapacitou 30 dětí .Třída je  heterogenní. Mateřská škola Rozstání má velmi dobré prostorové podmínky. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce celého objektu,nyní budova splňuje současné požadavky. Na hernu navazuje sociální zařízení, šatna a samostatná ložnice. Herna je nově vybavena dětskými stolky a židlemi s nastavitelnou výškou,což odpovídá věkově smíšené třídě. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré a umožňuje naplňovat stanovené vzdělávací cíle. Herní materiál je uložen na dosah všech dětí.

K tělesným činnostem a pohybovým aktivitám dětí slouží vlastní tělocvična, školní hřiště,  zahrada s prvky ze dřeva a sousední sportovní areál.

K společným setkáním rodičů,dětí, veřejností využíváme  tělocvičnu nebo hřiště za mateřskou školou, které je plně vybaveno dřevěnými stolky a lavicemi k společnému  posezení, nechybí ani krb k opékání.

 

Organizace v mateřské škole

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuelní možnosti dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly, pracovaly svým tempem apod.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

Zájmové kroužky v MŠ

  • Keramika