Matematika 4

Název souboru Datum vytvoření Velikost
M 4-01 Opakování učiva ze 3.ročníku.flipchart 19.11.2012 1009.94 KB
M 4-02 Násobení jednocif. a dvojcif. čísla (s 0 na místě jednotek).flipchart 19.11.2012 1.39 MB
M 4-03 Násobení jednocif. a dvojcif. čísla (s 1 desítkou).flipchart 19.11.2012 10.76 MB
M 4-04 Krychle.flipchart 19.11.2012 768.91 KB
M 4-05 Násobení jednocif. a dvojcif. čísla (s více desítkami).flipchart 19.11.2012 373.59 KB
M 4-06 Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným.flipchart 19.11.2012 534.2 KB
M 4-07 Tucet=12 kusů.flipchart 19.11.2012 658.23 KB
M 4-08 Čtyřboký jehlan.flipchart 19.11.2012 413.04 KB
M 4-09 Dělení se zbytkem 4.ročník.flipchart 19.11.2012 900.11 KB
M 4-10 Kvádr.flipchart 19.11.2012 848.26 KB
M 4-11 Počítání se závorkami.flipchart 19.11.2012 832.98 KB
M 4-12 Násobení do 1 000 zpaměti.flipchart 19.11.2012 566.99 KB
M 4-13 Dělení do 1 000 zpaměti.flipchart 19.11.2012 516.72 KB
M 4-14 Jednotky času.flipchart 19.11.2012 452.8 KB
M 4-15 Písemné sčítání do 1 000.flipchart 19.11.2012 569.62 KB
M 4-16 Písemné odčítání do 1 000.flipchart 19.11.2012 862.22 KB
M 4-17 Přirozená čísla do milionu.flipchart 19.11.2012 917.13 KB
M 4-18 Rozvinutý zápis čísla.flipchart 19.11.2012 1.29 MB
M 4-19 Porovnávání čísel do milionu.flipchart 19.11.2012 398.99 KB
M 4-20 Obvod trojúhelníku.flipchart 19.11.2012 350.09 KB
M 4-21 Obvod čtverce.flipchart 19.11.2012 386.73 KB
M 4-22 Obvod obdélníku.flipchart 19.11.2012 296.97 KB
M 4-23 Zaokrouhlování čísel v oboru do milionu.flipchart 19.11.2012 560.93 KB
M 4-24 Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.flipchart 19.11.2012 420.3 KB
M 4-25 Písemné sčít. a odčít. do milionu.flipchart 19.11.2012 1.2 MB
M 4-26 Jednotky hmotnosti.flipchart 19.11.2012 731.55 KB
M 4-27 Násobení a děl. 10,100,1000...,s nulou do milionu zpaměti.flipchart 19.11.2012 353.24 KB
M 4-28 Pořadí výpočtů.flipchart 19.11.2012 668.3 KB
M 4-29 Písemné násobení jednociferným činitelem.flipchart 19.11.2012 297.59 KB
M 4-30 Písemné násobení dvojcif.činitelem.flipchart 19.11.2012 1.48 MB

Stránky