Matematika 3

Název souboru Datum vytvoření Velikost
M 3-01 Opakování učiva z 2.r..flipchart 19.11.2012 3.74 MB
M 3-02 Sudé a liché číslo.flipchart 19.11.2012 1.97 MB
M 3-03 Násobení číslem 6.flipchart 19.11.2012 761.46 KB
M 3-04 Dělení číslem 6.flipchart 19.11.2012 1.02 MB
M 3-05 Násobení číslem 7.flipchart 19.11.2012 503.86 KB
M 3-06 Dělení číslem 7.flipchart 19.11.2012 452.18 KB
M 3-07 Násobení číslem 8.flipchart 19.11.2012 569.76 KB
M 3-08 Dělení číslem 8.flipchart 19.11.2012 707.05 KB
M 3-09 Násobení číslem 9.flipchart 19.11.2012 922.4 KB
M 3-10 Dělení číslem 9.flipchart 19.11.2012 651.94 KB
M 3-11 Násobení číslem 10.flipchart 19.11.2012 1.67 MB
M 3-12 Dělení číslem 10.flipchart 19.11.2012 596.72 KB
M 3-13 Geometrické pojmy.flipchart 19.11.2012 475.14 KB
M 3-14 Trojúhelník.flipchart 19.11.2012 422.83 KB
M 3-15 Čtyřúhelník.flipchart 19.11.2012 292.71 KB
M 3-16 Čtverec.flipchart 19.11.2012 279.08 KB
M 3-17 Obdélník ve čtvercové síti.flipchart 19.11.2012 278.59 KB
M 3-18 Mnohoúhelníky.flipchart 19.11.2012 499.73 KB
M 3-19 Sčít.dvoj.čís.bez přech.přes zákl..flipchart 19.11.2012 637.31 KB
M 3-20 Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ.flipchart 19.11.2012 991.37 KB
M 3-21 Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ.flipchart 19.11.2012 731.13 KB
M 3-22 Odčítání dvojcif.čísel s přechodem přes základ.flipchart 19.11.2012 768.25 KB
M 3-23 Souměrnost.flipchart 19.11.2012 630.99 KB
M 3-24 Písemné sčítání do 100 bez přechodu přes základ.flipchart 19.11.2012 663.84 KB
M 3-25 Písemné sčítání do 100 se součtem jednotek 10.flipchart 19.11.2012 2.56 MB
M 3-26 Písemné sčítání do 100 s přechodem přes základ.flipchart 19.11.2012 552.28 KB
M 3-27 Písemné odčítání do 100.flipchart 19.11.2012 1.63 MB
M 3-28 Číselný obor 0-1 000.flipchart 19.11.2012 485.14 KB
M 3-29 Stavby z krychlí.flipchart 19.11.2012 449.47 KB
M 3-30 Sčítání a odčítání do 1 000 bez přechodu přes 100.flipchart 19.11.2012 672.93 KB

Stránky