Základní škola

Pro doplnění OSSZ Prostějov uvádí, že plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované provozní akce) ani ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje.

 

Součást základní škola při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace oznamuje otevření dne 25. 5. 2020.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace rozhodlo po dohodě se zřizovatelem Obcí Rozstání o otevření součásti mateřská škola od 11. 5. 2020 při počtu nejméně 5 dětí.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do MŠ nejpozději do středy 6. 5. 2020 e-mailem na adresu: msrozstan@seznam.cz nebo skola@skolarozstani.cz .

 se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v průběhu dne. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz - v sekci Dokumenty - mateřská škola. K těmto formulářům (s uvedením data 4. 5. 2020) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření. 

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 4. 5. 2020:

- datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 1. 4. 2020 uzavřena do odvolání. O dalším postupu budete informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Kontaktní e-maily: skola@skolarozstani.cz,

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte e-mailem mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni. Současně bude přerušeno vaření cizím strávníkům. Pokyny k čerpání "ošetřovného" naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Prosíme rodiče, kteří neobdrželi informační emaily od Základní školy Rozstání, nechť kontaktují školu na adresy: skola@skolarozstani.cz, zsrozst@posta.pvskoly.cz. Děkujeme.

Ředitelka ZŠ Rozstání nově potvrzuje formuláře na ošetřovné elektronicky bez nutnosti dostavit se do školy. Žádosti o jeho vystavení zasílejte emailem. Další informace o ošetřovném naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení" potvrzuje ředitelka školy na místě. Informace o ošetřovném v sekci Dokumenty - Základní škola.

Stránky