Základní škola

V úterý 12. 11. 2019 se vypravily děti ZŠ a MŠ Rozstání do kina Metro 70 do Prostějova na divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Ve středu 7. 11. 2019 se školáci vypravili zkontrolovat a ošetřit lípu, kterou sázeli před rokem u příležitosi 100. výročí vzniku Československa.

Školáci v hodině pracovních činností dlabali a dotvářeli své vlastní dýně.

V rámci svátku Halloween 1. listopadu zavítala za dětmi ZŠ a MŠ naše bývalá žačka, aby představila chov cizokrajných zvířat.

Obě součásti, mateřská a základní škola, slavily svátek Halloween. Nechybělo vzájemné strašení.

V pátek 25. 10. 2019 se konala pro děti základní a mateřské školy beseda Ekocentra Iris Prostějov s názvem "Dobrou noc, ježku!".

Dne 19. října 2019 proběhla v mateřské škole tvořivá podzimní dílna pro děti a jejich rodiče.

V říjnu děti mateřské školy pekly pro rodiče sladké překvapení.

Stránky