Základní škola

 

Správce, Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

 

Dne 28. 2. 2018 proběhl projekt Veselé zoubky zaměřený na správnou péči o chrup. Konal se pod záštitou dm drogerie markt, s.r.o.

Žáci ZŠ po absolvování vzdělávacího programu obdrželi taštičku dárků k péči o ústní hygienu.

Děti mateřské školy zavítali 27. 2. 2018 za svými staršími kamarády v 1. ročníku.

Žáci základní školy zpracovali v rámci projektu téma vesmír.

Masopust se uskutečnil v mateřské škole dne 13. 2. 2018.

Všichni školáci ZŠ Rozstání obdrželi 31. 1. 2018 pololetní vysvědčení.

Dne 15. ledna 2018 proběhla v základní škole beseda s názvem JÁ+TY=MY určená žákům 1. stupně.

Stránky