Základní škola

Mateřská škola Rozstání oslavila svátek Halloween v maskách. Dopoledne bylo naplněné soutěžemi a hrami. Strašidelný průvod zavítal poděsit školáky zdejí

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa žáci Základní školy Rozstání spolu Obcí Rozstání vysadili v upomínku lípu. Tento strom byl vysazen v rámci projektu Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595 pod názvem SÁZÍME LÍPU PRO DALŠÍ GENERACE "aneb děti sází symbol republiky".

Dne 25. 10. 2018 se uskutečnily ve všech součástech naší školy vzdělávací programy Zdravé 5 organizované Nadačním fondem Albert. Děti mateřské školy absolvovaly "Hrátky Zdravé 5", žáci 1. a 2. ročníku "Školu Zdravé 5" a žáci 3. a 4. ročníku "Nakupování se Zdravou 5".

Jedním z deseti projektů konaných v ZŠ Rozstání je projekt "Den stromů", který proběhl na konci měsíce října.

Kažoročně žáci navštěvující zdejší školní družinu vyráží v podzimním čase pouštět draky.

Dne 26. 9. 2018 shlédly děti mateřské školy divadelní představení s názvem O pejskovi a kočičce.

Dne 25. 9. 2018 se uskutečnil pro žáky ZŠ a MŠ kytarový výchovný koncert Marka Soldána s názvem "Abeceda".

Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 13. září 2018 1. část dopravní výuky na DDH v Prostějově.

Stránky