Dne 2. 9. 2019 byl v ZŠ a MŠ Rozstání slavnostně zahájen nový školní rok. Uvítáni byli žáci 1. ročníku. Starší školáci vystoupili s krátkým programem. Mezi hosty patřil pan starosta, děti mateřské školy, rodiče.