Dne 1. 12. 2018 proběhlo slavnostní rozsvěcení obecního vánočního stromu před OÚ Rozstání za kulturního doprovodu dětí a žáků ZŠ a MŠ Rozstání.