Před příchodem Velikonoc žáci mateřské a základní školy pilně tvořili, aby svá díla mohli představit na "Velikonoční výstavě 2017" pro širokou veřejnost.