V poslední čtvrtletí školního roku 2016/17 absolvovali žáci 2. - 4. ročníku Základní školy Rozstání povinnou výuku plavání v Městských lázních v Prostějově.