Součástí projektu "Ovoce a zelenina do škol", kdy žáci dostávají zdarma ovoce, zeleninu a produkty z nich, jsou i tzv. doprovodná opatření. Škola zdarma obdržela dva košíky plné ovoce a zeleniny. Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie a České republiky.