Správce, Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s. r. o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph. D., MBA.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

1. ID datové schránky 5b36car

 

2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

 

3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

 

4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz